O'zbekcha | На русском | In English
Полная версия сайта Версия для слабовидящих Форум RSS

Тахрир кенгаши

Таҳририят кенгаши  

Ходиев Баходир Юнусович

Таҳририят кенгаши раиси- Тошкент давлат иқтисодиёт
университети ректори, иқтисод фанлари доктори, профессор

Абдурахмонов Қаландар Ходжаевич

Г.В.Плеханов номидаги Россия Иқтисодиёт университетининг
Тошкент шаҳридаги филиали директори, иқтисод фанлари
доктори, профессор

Бегалов Баходир Абдусаломович 

Тошкент молия институти ректори, иқтисод фанлари доктори, профессор

Бекмуродов Адхам Шарипович

Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси ректори в.б., иқтисод фанлари доктори,  профессор 

Болтабаев Махмуджон Рустамович 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси шуъба мудири 

Набиев Дилмурод Хамидуллаевич 

Ўзбекистон Республикаси Президенти аппарати, иқтисод фанлари доктори, профессор

Содиқов Авазбек Мадаминович

Ўзбекистон Республикаси Президенти аппарати, иқтисод фанлари доктори, профессор

Ғайибназаров Баходир Каримович  Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат
бошқаруви академияси, Илмий ишлар ва халқаро алоқалар
бўйича проректор, иқтисод фанлари доктори,  профессор

    Тахририят ҳайъати 

Йўлдошев Нуриддин Қурбонович

Тошкент давлат иқтисодиёт университети “Менежмент” кафедраси мудири, иқтисод фанлари доктори,  профессор

Эргашходжаева Шахноза Джасуровна

Тошкент давлат иқтисодиёт университети “Маркетинг” кафедраси мудири, иқтисод фанлари доктори,  профессор

Рашидов Октам Юнусович

Тошкент давлат иқтисодиёт университети “Банк иши” кафедраси профессори, иқтисод фанлари доктори

Беркинов Бозорбой

Тошкент давлат иқтисодиёт университети
“Макроиқтисодиёт” кафедраси профессори,
иқтисод фанлари доктори

Тошматов Шухрат Амонович

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги
Давлат Бошқаруви академияси профессори,
иқтисод фанлари доктори

Сиражиддинов Нишанбай 

“Иқтисодий тадқиқотлар” маркази катта илмий ходими,
иқтисод фанлари доктори,  профессор

Урманов Низамиддин Тулаганович

Тошкент давлат иқтисодиёт университети “Корпоратив бошқарув” кафедраси доценти, иқтисод фанлари номзоди

Насретдинова Шахноза Саидакмаловна

Тошкент давлат иқтисодиёт университети ҳузуридаги
илмий – тадқиқот маркази сектор мудири,
физика-математика фанлари номзоди, доцент

Абдувалиев Абдулазиз Абдувалиевич

Тошкент давлат иқтисодиёт университети ҳузуридаги
илмий – тадқиқот маркази илмий котиби, иқтисод фанлари номзоди, доцент

Хакимов Рашид Хамдамович

Тошкент давлат иқтисодиёт университети  “Саноат иқтисодиёти кафедраси” мудири, иқтисод фанлари номзоди, доцент

Мустафакулов Шерзод Игамбердиевич

Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси
Малака ошириш факультети декани,
иқтисод фанлари номзоди, доцент

Ғофуров Убайдулла Вахобович

Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси
кафедра мудири, иқтисод фанлари номзоди, доцент